Εκπαιδευτική διαδικασία και πανδημία Covid-19

Άρθρο της Ανδρομάχης Μπούνα & της Αικατερίνης Κουτσιανά

στο βιβλίο "Διεπιστημονική προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19" (σελ. 191) αναφέρουν κατά πώς εξελίχθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η λειτουργία της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας δεν άφησε αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα, σε αρκετούς κλάδους όπως της κοινωνιολογίας, των παιδαγωγικών και της ψυχολογίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, οι μαθητές/ μαθήτριες και ο εκπαιδευτικός κόσμος έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες οι οποίες αφορούσαν τόσο τον χώρο της εκπαίδευσης όσο και το στενότερο κοινωνικό τους πεδίο. Κλήθηκαν να μεταβούν σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και να ξαναλειτουργήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία υπό νέους όρους και συνθήκες.
Μέχρι τα μέσα Απριλίου 2020, το 94% των μαθητών παγκοσμίως επλήγησαν από την πανδημία, που αντιπροσωπεύει 1,58 δισεκατομμύρια παιδιά και νέους, από την προσχολική έως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε 200 χώρες. Τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19 στην καθημερινή ζωή, μεταξύ άλλων σημαίνουν ότι έως και 40 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει τη φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση. Έχασαν έτσι ένα πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ευκαιρίες μάθησης και κοινωνική αλληλεπίδραση. Στην Ελλάδα, η πανδημία Covid-19 επηρέασε την σχολική ζωή 152.462 παιδιών προσχολικής ηλικίας, 649.246 μαθητών/τριών Δημοτικού σχολείου, 323.634 μαθητών/τριών Γυμνασίου, και 344.163 μαθητών/τριών Λυκείων.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην τηλεκπαίδευση ως νέα μέθοδος διδασκαλίας, και συγκεκριμένα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί καθ’ όλη την διάρκεια της καραντίνας.