Ταξίδι στον λόγο τ. Α΄

Ταξίδι στον λόγο τ. Α΄

12,00€

ISBN: 978-960-6821-41-7

σελ. 320

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μαθητές και συνάδελφοι,
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να καλύψει τη θεωρία του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης στο Λύκειο. Εργαστήκαμε με σύστημα και μέθοδο και πιστεύουμε ότι το έργο μας θα αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο στον μαθητή που προετοιμάζεται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να είναι άρτια καταρτισμένοι στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο.
Στο παρόν βιβλίο περιέχεται αναλυτικά όλη η θεωρία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια, με εύληπτο τρόπο, εμπλουτισμένη με πίνακες και διαγράμματα. Ακόμη, υπάρχει αναλυτικά η μεθοδολογία γραφής της έκθεσης και πληθώρα υποδειγματικών απαντήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου συναντάται ποικιλία λεξιλογικών και δομικών ασκήσεων, που στόχο έχουν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο του μαθητή και να οξύνουν την κριτική του ικανότητα, κείμενα προς επεξεργασία για περαιτέρω προβληματισμό και εκτενές τυπολόγιο ερωτήσεων που καλύπτει όλο το φάσμα της θεωρίας για εμπέδωση και μεθοδική επανάληψη.
Κλείνοντας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης- για τη συνεχή στήριξη και αρωγή του, καθώς και τους μαθητές μας για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις τους, σε όλα τα στάδια της συγγραφής. Θέλουμε να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους και ελπίζουμε αυτό το σύγγραμμα να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στο ταξίδι ανακάλυψης της Έκφρασης - Έκθεση, στο "Ταξίδι στον λόγο".

Αθήνα 22/11/2015
Οι συγγραφείς